۱۶ آذر ۱۳۹۲

از این پس مطالب کانون مدافعان حقوق کارگر در سایت زیر منتشر خواهد شد:

شصت سال از واقعه‌ی 16 اذر 1332 گذشت

16 آذر یادآور مبارزات دانشجویان ایران در برابر حاکمیت سرمایه‌داری و امپریالیسم است. در گرامی‌داشت این روز که هر ساله توسط دانشجویان برگزار می‌شود، بارها و بارها بر استقلال دانشگاه، آزادی‌خواهی و ضدیت با تبعیض و اختلاف طبقاتی تاکید شده است.

۱۵ آذر ۱۳۹۲

قلب فروزان سه مشعل آذر

علی یزدانی

در روزگاراني نه چندان دور
روز از ، زمان سرزمين مادري‌‌مان رفت
گم شد روز
اين سرزمين، غرق سياهي شد

۱۴ آذر ۱۳۹۲

فراز و فرودهاي جنبش دانشجويي

عليرضا ثقفي

در يك قرن اخير دانشجويان به عنوان يك لايه‌ی اجتماعي مهم ظاهر شده‌اند، امري كه قبل ازآن وجود نداشت و اين لايه‌ی اجتماعي در مبارزات طبقاتي تا قبل از جنگ جهاني دوم يا اصلا نمودي نداشت يا بسيار ضعيف و در حدود گروه‌هاي كوچك چند نفره بود.