۱۴ آبان ۱۳۹۲

وضعیت جنبش کارگری کنونی ایران چیست؟

تلاش جنبش کارگری که از دیرباز اغاز شده تا اکنون امروز در چه مرحله ای است؟
قسمت دوم مصاحبه آقای حسیبی با علیرضا ثقفی
فایل صوتی این مصاحبه را می توانید از آدرس های زیر دانلود نمایید.

http://www.mediafire.com/listen/tox4qniyk5k3v84/mosahebeh_2_01.mp3

http://www.2shared.com/audio/rGL-wR70/mosahebeh_2_01.html

هیچ نظری موجود نیست: