۴ آذر ۱۳۹۲

بار ديگر گارگري از داربست دانشگاه امير كبير سقوط كرده و جان باخت

کانون مدافعان حقوق کارگر - حدود يك ماه پيش يك گارگر از داربست دانشگاه اميركبير سقوط كرد و جان باخت كه خبر آن منتشر و هشدار داده شد كه كارفرما مسایل ايمني را رعايت نمي‌كند. اكنون بار ديگر كارگري 17 ساله از بالاي داربست دانشكده برق و مكانيك در خيابان رشت در بيرون دانشگاه سقوط كرده ودر دم جان سپرد. بر طبق گفته شاهدان، كارفرما - كه شركت پيمانكاري طارس است- از در اختيار گذاردن كمربند ايمني به اين كارگر كوتاهي كرده بود.
پس از اين حادثه دانشجويان دانشگاه اميركبير با حضور در صحنه به اين امر اعتراض كردند. حراست دانشگاه سعی می‌کرد از تجمع آنان جلوگيري کند، اما دانشجويان تجمع خود را با سردادن شعارهایي در منع كار كودكان ادامه دادند.
تكرار اين حادثه در ظرف مدت كوتاهي از حادثه قبلي، نشان از آن دارد كه كارفرمايان و پيمان‌كاران اين دانشگاه تنها به فكر سوداندوزي خود به هر قيمتي هستند.
براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي بايد از كارفرما و پيمانكار خلع يد شود.

هیچ نظری موجود نیست: