۴ آبان ۱۳۹۲

درخواست (IUF) برای بازگشت به کار رهبران سندیکای نیشکر هفت تپه*

فدراسیون جهانی کارگران کشاورزی، هتل و مواد غذائي خواستار بازگشت به كار هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه شد. اين اتحاديه كه متشكل از اتحاديه هاي بخش مواد‌غذائي كشاورزي و رستوران‌ها و تنباكو و... است و شامل 388 اتحاديه و بيش ازدو ميليون و ششصد هزار نفر عضو است.
(IUF) در یک بیانیه مطبوعاتی از دولت ايران خواسته است تا اعضا هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه را، كه به علت اعتراضات كارگري از كار اخراج شده‌اند، به كار برگرداند. اين اتحاديه خواستار بازگشت به كار علي نجاتي و رضا رخشان، دو عضو سنديكاي نيشكر هفت تپه شده و هم چنين خواهان پرداخت حقوق و مزايايی است كه در اين سالها به آنان پرداخت نشده است.

http://cms.iuf.org/?q=node/2862

هیچ نظری موجود نیست: