۳۰ مهر ۱۳۹۲

وضعیت جنبش کارگری کنونی ایران چیست؟

جنبش کارگری، تلاشی که از دیرباز اغاز شده تا اکنون، امروز در چه مرحله ای است؟

مصاحبه آقای حسیبی با علیرضا ثقفی
فایل صوتی این مصاحبه را می توانید از آدرس زیر دانلود نمایید.
http://www.2shared.com/audio/FBmFvhK0/saghafi_mosahebeh_01.html

هیچ نظری موجود نیست: