۱۵ شهریور ۱۳۹۲

چند خبر كارگري از فاز 13 و 15 مستقر در كنگان (14/6/92)

   
کانون مدافعان حقوق کارگر


1 - شركت آذر خاك:
كارگران شركت آذر خاك از هفته‌ي گذشته تا امروز در اعتراض به عدم دريافت حقوق 5 ماه گذشته دست به اعتصاب زده‌اند. اين 400 كارگر در مقابل دفتر كارفرما تجمع اعتراضي هم داشته‌اند.
51درصد سهام شركت آذر خاك از آنِ بانك ملي است و تا كنون از كارفرما 25 ميليارد تومان دريافت كرده و از اين دريافت حتي به شركت‌هاي تحت امر خود نيز پولي نپرداخته است؛ به طوري كه فقط به پيمانكار آشپزخانه‌اش كه با ده‌ها نفر پرسنل ماه‌هاست كه در خدمت اين مجموعه است، بدهي سنگيني دارد. اين پيمانكار غذا نيز ماه هاست كه به پرسنل خود حقوقي پرداخت نكرده است.
لازم به يادآوري ست كه شركت آذر خاك از بهمن سال گذشته تا امروز از پرداخت حق بيمه‌ي كاركنان خود هم طفره رفته و بابت بيمه‌ي كارگرانش پولي به حساب تامين اجتماعي واريز نكرده و از اين جهت نيز كارگران در فشار مالي براي تامين درمان خانواده‌ي خود هستند. اعتصاب اين 400 كارگرتا تاریخ 14 شهرویور 92، هفتمين روز خود را می‌گذراند.


2 – شركت تهران جنوب:

كارگران اين شركت نيز 3 روز است كه در اعتراض به عدم دريافت حقوق سه ماه گذشته‌شان دست از كار كشيده و اعتصاب كرده‌اند. اين 800 كارگر اعتصابي خواستار دريافت حقوق معوقه‌ي خود هستند.


3 – شركت پايندان:

شركت پايندان نيز بيش از سه ماه است كه به كارگرانش حقوق نپرداخته است. 1100 كارگر اين شركت در اعتراض به اين ستم ِآشکار دست از كار كشيده و اعتصاب نموده‌اند. امروز دومين روز اعتصاب اين كارگران شاغل در كنگان است.


هیچ نظری موجود نیست: