۱۴ مرداد ۱۳۹۲

ادامه ی اعتصاب در پارس جنوبي

 اعتصاب در شركت محور‌سازان واقع در پارس جنوبي كه از تاريخ 09/05/92 آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. اين شركت به رغم دريافت 900 ميليون تومان از كارفرماي خود، از پرداخت سه ماه حقوق كاركنانش خودداري كرده است. مديران اين شركت حتي همين اعتصاب 6 روزه را هم بهانه كرده‌اند تا پول بيشتري از كارفرما بگيرند؛ اما معلوم نيست با دريافت این رقم هم، پرداخت حقوق كارگران به تعويق نيفتد.
بدون مكانيزمي كه پيمانكار را مجبور به پرداخت حقوق كارگران كند، بي‌ترديد هيچ اقدامي نمي‌تواند پاسخگوي معيشت خانواده‌هاي چشم انتظار كارگران و كاركنان اين شركت باشد.

هیچ نظری موجود نیست: