۲۷ مرداد ۱۳۹۲

مرگماه

علی یزدانی


در مرگماه مرداد
باغي را شخم زدند
كه آوازه‌ي سيب‌هاي سرخش
در جهان پيچيده بود
در مرگماه مرداد
براي انهدام باغ
درختان سيب سرخ را سر بريدند
و باغبان پير را كه از بي‌حوصلگي
 سگ هارش را چخ مي كرد فقط
ترساندند
در مرگماه مرداد
باغبان را در گوشه‌ي باغ
كه اينك ويرانه‌اي بيش نبود
به درختي بستند
و سگش را كه هنوز هار بود
به نگهباني‌اش گماشتند
و كركس‌ها را
از آن سوي آب‌ها گسيل كردند
كه بر فراز باغ بگردند
و...
در مرگماه مرداد
شعر مرگماه را  با صدای شاعر می‌توانید از اینجا بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست: