۱۰ مرداد ۱۳۹۲

خبر اعتصاب به خاطر عدم پرداخت حقوق در پارس جنوبي

شركت محور‌سازان در تاريخ 01/05/92 بابت كار پروژه‌اش در پارس جنوبي 900 ميليون تومان از كارفرماي خود دريافت كرده و به رغم اين دريافت از پرداخت سه ماه حقوق كاركنانش خودداري مي‌كند.
مديران اين شركت مي‌گويند اين پول بايد در پروژه هاي ديگر هم هزينه شود و همين را بهانه‌اي براي پرداخت نكردن حقوق پرسنل پروژه قرار داده‌اند. اين در حالي است كارگران اين مجموعه سه ماه است كه از دريافت حقوق محروم هستند و قادر نيستند مشكلات معيشتی خود را رفع كنند.
 از اين رو كاركنان اين شركت از تاريخ 09/05/92 اعتصاب كرده و از كار كردن خودداري نموده‌اند. اين شركت در گذشته‌ي نه چندان دور هم به دليل عدم رعايت كيفيت غذاي پرسنل و آلوده بودن غذا، كارگرانش را دچار مسموميت كرد و يكي از كارگرانش از شدت مسموميت فوت كرد.


هیچ نظری موجود نیست: