۵ شهریور ۱۳۹۲

اعتصاب 500 تن از كارگران فاز 15 و 16 پارس جنوبي

(خبر ارسالی به کانون مدافعان حقوق کارگر)

 دو شنبه 4 مرداد ماه، چهارمين روز اعتصاب كارگران شركت پايندان، پيمانكار فاز 15 و 16 پارس جنوبي است. 500 كارگر شاغل در اين شركت 4 الي 5 ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند.
 اين كارگران به رغم خوابگاه متروك و غذاي بي‌كيفيت، كه به اندازه‌ي كافي توهين‌آميز است، در اين شركتِ پيمانكاري كار مي‌كنند و تنها به دريافت حقوق ماهانه دلخوش و راضي خواهند بود.
با اين حال گروهي از كارگران 5 ماه و گروهي 4 ماه است كه حقوق دريافت نكرده‌اند. مدير پروژه گفته اند: "پول نداريم هر كه نمي خواهد برود. كسي شما رو مجبور به موندن نكرده و..." (لازم به يادآوري است كه پارس جنوبي از جمله مناطق ويژه اقتصادي است و مناطق ويژه از شمول قانون كار خارج اند. در اين مناطق كارفرما به هر طريق عمل كند، غيرقانوني محسوب نمي‌شود و همين باعث سوء استفاده‌ي كارفرمايان شده است به طوري كه حتي حداقل استانداردهاي مناسبات سرمايه داري را هم رعايت نمي‌شود.)






هیچ نظری موجود نیست: