۲۲ خرداد ۱۳۹۲

اجرای حکم چهل ضربه شلاق برای اتهام توهین به رییس جمهور

حکم چهل ضربه شلاق امیر چمنی، فعال دانشجویی، در زندان تبریز اجرا شد. این حکم، برای اتهام توهین به رییس جمهور صادر شده بود.
امیر چمنی، که به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام، جمعا به نه ماه زندان محکوم شده بود، تا کنون پنج ماه را در زندان تبریز گذرانده است. هفته پیش، آزادی مشروط امیر، به علت نظر منفی بازجوی پرونده، با مخالفت قاضی شعبه ۱۰۴ تبریز، "شکوه تازه"، مواجه شده و رد شد.
از سوی دیگر، خبر می رسد که اعتراضات زندانیان سیاسی بند هشت کار درمانی زندان تبریز، به نتیجه رسیده است. پس از آنکه مشخص شد تعدادی از زندانیان غیر سیاسی این بند، برای مقامات زندان خبرچینی می کنند، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی آغاز شد. رییس زندان بلافاصله با خواست تفکیک زندانیان سیاسی و غیر سیاسی موافقت کرد و خواست بهبود وضعیت غذا نیز به نتیجه رسید.

هیچ نظری موجود نیست: