۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

يك خبر تلخ ديگر از پارس جنوبي

 بنا به اطلاعات رسیده، در تاريخ 30/1/92 رئيس كنترل كيفيت و 300 نفر از كارگران پارس جنوبي در پروژه ي پتروشيمي مرواريد از مسموميت غذايي بيمار شدند. مهندس "كارآمد" مالك و مدير "شركت محورسازان" كه پيمانكار اين پروژه و تحصيل كرده ي آلمان است، سعي دارد تا با كم ترين هزينه براي غذاي پرسنل و كم كردن امكانات حداقلي كارگاه، بيشترين سود را نصيب شركت پيمانكاري خود كند. این سودمحوری موجب استفاده از موادغذايي فاسد (تخم مرغ تاريخ مصرف گذشته) براي شام كارگران شده كه علاوه بر مسموميت منجر به مرگ جوان 30 ساله ي مسوول QC (كنترل كيفيت) شركت، 300 نفر از كارگران را نيز دچار بيماري كرد.
پس از این ماجرا سه روز است كه كارگران از حاضر شدن در محل كار امتناع مي کنند. مدير شركت پيمانكاري در پي آن است كه مرگ اين پرسنل را خودكشي بنماياند و اين مساله كارگران را عصباني تر كرده است. حذف امكانات كارگري در كارگاه دم دستي ترين ابزار براي كارفرمايان سود انديش شده و تا كنون بيشترين آسيب را براي زحمتكشان به بار آورده است. عدم نظارت تشكل هاي كارگري بر وضعيت كار به تداوم اين فجايع منجر خواهد شد.


هیچ نظری موجود نیست: