۲۷ اسفند ۱۳۹۱

گزارش و خبرهای رسیده از شرکت جهان پارس و شرکت آسیا پلاستیک

1- شرکت جهان پارس
 این شرکت که در پارس جنوبی واقع است، در آستانه ی سال نو حدود 200 نفر از پرسنل شاغل در پروژه را اخراج کرده است.
این کارگران که خود را برای افزایش حقوق سالیانه آماده کرده بودند با این اخراج در معرض بیشترین آسیب قرار گرفتند و حالا حتا اگر پس از پایان تعطیلات موفق به اشتغال دوباره شوند، با همان حقوق سال گذشته را دریافت خواهند کرد.
ترفند کارفرما برای فرار از افزایش حقوق سال نو، کارگران اخراجی را بسیار آزرده است. لازم به یادآوری است که مدیرعامل و صاحب شرکت جهان پارس که خود جوشکار بیسوادی بوده و با استفاده از رانت و رشوه و... توانسته صاحب شرکتی بزرگ شود و پروژه های چند میلیاردی را داشته باشد.

2- گزارشي از شركت آسيا پلاستيك
اين كارخانه با حدود 30 كارگر در يك شيفت كاري، به توليد قطعات پلاستيكي با دستگاه هاي تزريق پلاستيك مشغول است. توليدات اين كارخانه عمدتا لوازم پلاستيكي منزل و سطل هاي پلاستيكي مي باشد.
اين كارخانه براي توليدات خود از مواد اوليه بازيافتي پلاستيك، همراه با مواد نو استفاده مي كند و همانند بسياري از كارخانه هاي ديگر پلاستيك سازي، مواد كهنه وبازيافتي را بدون رعايت اصول بهداشتي در ظرف وظروف وساير لوازم منزل نيز مورد استفاده قرار ميدهد . با استفاده از چنين مواد اوليه اي سود كارخانه بسيار بالا است و به به رغم بالا بودن سود كارخانه ، كارگران و پرسنل آن وضعيت اسفباري دارند .
نزديك به يك سوم پرسنل آن را زنان تشكيل مي دهند. به رغم آلوده بودن محيط چه به لحاظ گازهاي متصاعد شده از مواد در حال مذاب و چه به خاطر استفاده از مواد بازيافتي، كارگران از داشتن وسايل ايمني همانند ماسك ، كفش ايمني و تهويه مطلوب محروم هستند.
سودپرستي كارفرما سبب شده است تا كارگران چه در تابستان وچه در زمستان از داشتن وسائل خنك كننده همانند كولر و يا وسايل گرم كننده در زمستان محروم باشند. شرایط دشوار كار با ماشين آلاتي كه بايد به طور مدام تغذيه شده و كوچك ترين غفلتي سبب نقص عضو كارگر مي شود، همراه با فضاي سرد در زمستان و بسيار گرم در تابستان ، دشواري كار را دو چندان مي كند. در تابستان حرارت هوا با حرارت ناشي از ذوب مواد كه گاه تا 400 درجه گرم مي شوند ، فضاي بسيار رنج آوري را به وجود مي آورد كه با نبودن وسایل خنك كننده شرائط كار بسيار سخت ومسموم كننده است.
با وجود شرایط فوق كارگران مجبور به آن هستند كه در روز 12 ساعت كاركنند (6 صبح تا6 بعد از ظهر ) و تنها همان حقوق رسمي 8 ساعت را دريافت كنند. در اين كارخانه با بيش از 30 نفر پرسنل، كارگران از پوشش بيمه تامين اجتماعي محرومند وهمانند بسياري از كارخانه هاي مشابه كارفرما با ساخت و پاخت با ماموران بازرسي تنها چند نفر از پرسنل وكارگران را بيمه كرده است و مامور بازرسي در هر نوبت بازرسي تنها از دفتر كارگاه بازديد مي كند وگزارش خود را از همان دفتر مي نويسد.
نبود وسائل حمل ونقل در درون كارخانه باعث مي شود كه كارگران مجبور به حمل كيسه هاي سنگين با دست شده و از اين طريق سلامت آنان آسيب ببيند.
همچنين سودپرستي كافر ما شامل موارد ديگري از اجحاف به كارگران مي شود. سرويس بهداشتي بسيار كثيف و در بسياري موارد غير قابل استفاده است. به رغم كار مداوم 12 ساعته ، هيچ گونه فضایي براي نهارخوري و و استراحت كارگران وجود ندارد.
مشكل اساسي در چنين كارخانه هایي آن است كه كارفرما از وضعيت آشفته و بيكاري گسترده در بازار كار استفاده كرده و با تعويض و جايگزيني مدام كارگران وآوردن كارگران جديد و تصفيه حساب با كارگران قديمي تر، امكان هر نوع هماهنگي وتشكل كارگران را از ميان مي برد . 

هیچ نظری موجود نیست: