۱۴ اسفند ۱۳۹۱

تجمع رانندگان شرکت واحد در وزارت کار

امروز ساعت 9 صبح حدود 150 نفر از رانندان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل وزارت کار تجمع کرده تا خواسته های خودشان را به گوش مسوولان وزارت کار رسانده و اعتراضات خودشان را به وضعیت موجود اعلام کنند. پس از تجمع کارگران
در فضای باز وزارت کار خواستار ملاقات با مسوولین شدند که معاونت نیروی کار این وزارت خانه در میان کارگران حاضر شد. آقای مددی به عنوان نماینده ی کارگران به بیان خواسته های آنان پرداخت که عبارت بودند از :
1- بازگشت کارگران اخراجی شرکت واحد، آقایان وحید فریدونی، حسن سعیدی و دیگران به سرکار
2- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت واحد
3- تعیین حداقل دستمزد بر مبنای خواست کارگران ونمایندگان واقعی آنان
پس از آن، مقام مسوول وزارت کار توضیحاتی ارائه داد وقول پیگیری خواسته های سندیکای شرکت واحد را به آنان داد.
نیروهای امیتی نیز در سراسر تجمع در محل حاضر بودند و بعضا با کارگران نیز صحبت می کردند. پس از حدود دو ساعت رانندگان شرکت واحد که اکثرا با لباس فرم در این اعتراض شرکت کرده بودند، با آرامی و با تاکید بر این که پیگیر خواسته های خود هستند تجمع را به پایان رساندند.

هیچ نظری موجود نیست: