۳۰ دی ۱۳۹۱

پيگيري مجدد اعتراض2000تن از رانندگان شركت واحد به لايحه ضد كارگري اصلاح تغيير قانون كار در مجلس شوراي اسلامي


تعدادي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به همراهي نمايندگان سنديكايي خود امروز مورخ 27/10/91 با مراجعه به مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به 2000 امضاء جمع اوري شده نسبت به اعتراض به تغيير لايحه قانون
كار شدند . در اين حضور نامه اي مجدد به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشتند كه اين بار بر خلاف پيگيري قبلي نامه به ثبت رسيد و در دستور كار كميسيون اجتماعي قرار گرفت كارگران و رانندگان شركت اميدوارند كه اين لايحه هر چه زودتر از مجلس برگردانده شود . متن نامه فوق بدين شرح است.

داوود رضوي فعال سنديكايي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با درود و سلام

احتراما به عرض مي رسانيم در رابطه با لايحه اصلاحيه قانون كار كه در مورخ 14/9/91به مجلس شوراي اسلامي رسيده پيرامون تغييرات قانون كار، اينجانبان رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه اقدام به جمع اوري 2000 امضاء در سطح شركت واحد جهت اعتراض به اين لايحه كه هيچ گونه منافعي از ما كارگران را در نظر نگرفته و حتي در پيش نويس اين لايحه نظر نمايندگان مستقل كارگري كشور را در نظر نگرفته و امنيت شغلي تمامي كارگران را به خطر مي اندازد و دست كارفرمايان را جهت اخراج كارگر و قراداد هاي سفيد امضاء بازتر مي كند. لذا سال ها است كه نمايندگان مستقل كارگري منتظر تغيير قانون كار هستنند، گويا به جاي تغيير فصل ششم قانون كار كه قرار بود كارگران تشكل هاي مستقل كارگري خودشان را داشته باشند ، ولي متاسفانه ما شاهد از بين رفتن تمامي دستاوردهاي كارگران در تغييرات فعلي اصلاح قانون كار هستيم. اين اصلاحيه ضد كارگران است و ما خواهان برگرداندن اين لايحه ضد كارگري هستيم ، متاسفيم از اينكه اين دومين بار است كه رونوشت اين اعتراضات را به مجلس ارسال مي كنيم، گويا كسي صداي كارگران دردمند را كه با خانواده هايشان بخش بزرگي از جامعه را تشكيل مي دهند نمي شنود، باز هم تكرار مي كنيم، تصويب اين لايحه ها عليه كارگران از طرف مجلس اقدامي عليه منافع جامعه كارگري محسوب مي شود و ما كارگران ديگر تحمل اين همه بي عدالتي و زندگي در فقر و فلاكت را نداريم .

جمعي از كارگران و رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

27/10/91

هیچ نظری موجود نیست: