۱۰ مرداد ۱۳۹۱

اطلاعيه جمعي از بازنشستگان:كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر


كانون مدافعان حقوق كارگر - جمعي از بازنشستگان در اطلاعيه اي با عنوان " كسب حداقل حقوق خود يا ذلت فقر" ضمن اشاره به شرايط دشوار اقتصادي موجود، تاثير اين شرايط را بر زندگي خود بررسي كرده و دلايل آن را عنوان نموده اند. در اين اطلاعيه چنين آمده است:

۹ مرداد ۱۳۹۱

خبر انتقال به بند قرنطينه

شاهرخ زمانی فعال کارگری تبعید شده به زندان یزد، يك شنبه 8 مرداد به بند قرنطینه منتقل شده است.
چند روز پیش مطالبی در مورد وضعیت زندان یزد و شرایط بهداشتی آن از قول شاهرخ زماني منتشر شده بود.

،

۷ مرداد ۱۳۹۱

چرا بايد با تعديل ساختاري و خصوصي سازي مخالفت كرد؟!

اتحاديه نيروي كار پروژه اي

به دليل مخالفت رسمي و جدي اتحاديه نيروي كار پروژه اي با مناسبات اقتصادي تعديل ساختاري و خصوصي سازي ، برخي از كارگران علت علمي اين مخالفت و اثرات درازمدت آن بر اقتصاد كشور و مناسبات كار را جويا شدند. از اين رو مختصري از واقعيت اين پديده ي سرمايه داري را بيان مي كنيم و ازهمه ي فعالان سياسي – كارگري كه داراي بضاعت علمي - اقتصادي

۴ مرداد ۱۳۹۱

کارگران جبرانی برده های شرکت راه آهن

هوشنگ

یکی از شاخه های شرکت راه آهن کشور، خط ابنیه و کارخانجات تراورس می باشد که با نام شرکت مهندسی خط و ابنیه در راه آهن کشور فعال است . از جمله وظایف این شرکت امور نگهداری خط و ابنیه است. شرکت مهندسی خط و ابنیه چند قسمت دارد،

۱ مرداد ۱۳۹۱

تشدید فشارهای نژادپرستانه علیه مهاجران افغانستانی

در چند هفته ي اخير هم زمان با بالا گرفتن فشارهاي اقتصادي و بحران بيكاري ها، تهاجم به كارگران افغان و ايجاد محدوديت براي آنان افزايش يافته است. در خبري شنيده مي شود كه مسوولان استان مازندران از ورود افغان ها به اين استان جلوگيري كرده

۲۶ تیر ۱۳۹۱

شوراهاي كارگري در جنگ جهاني اول

نويسنده: داني گلاكشتاين
مترجم: عليرضا ثقفي

جنگ جهاني اول ميان قدرت هاي بزرگ سرمايه داري در اوايل قرن بيستم، تجربه ي بسيار بزرگي را به جامعه بشري شناساند. اين جنگ پايان نيافت بلكه قدرت هايي كه در آن مشاركت داشتند آن چنان از نفس افتادند كه ادامه ي جنگ را به دو دهه ي بعد

۲۰ تیر ۱۳۹۱

خشونت ساختاری، مجازات فردی و بازتوليدي از جنس خشونت

الهام هومين فر(جامعه شناس)

 مقدمه

هنوز 18 سالش نشده، بيكار است و سابقه كيفري هم ندارد. در محله حسين‌آباد مهرشهر كرج زندگی می کند وتنهاتا سوم راهنمايي درس خوانده و ... براي رفتن روي چهارپايه ومجازات اعدام دوبار پايش لغزيد. ترسيده بود، درست مثل روزي كه مرد قوي هيكل

۱۷ تیر ۱۳۹۱

سرمايه داري براي حفظ سود ،همه ي قوانين شناخته شده ي خود را زير پا مي گذارد

عليرضا ثقفي

در آخرين اجلاس (ILo) ، سازمان جهاني كارفرمايان ، كه يك طرفِ مذاكرات براي اجراي استانداردهاي كار است از شركت در اجلاس سه جانبه ي كميته ي كارشناسان و بحث در باره ي بدتر شدن حقوق كارگران در كنفرانس سالانه ژنو سرباز زد.

۱۱ تیر ۱۳۹۱

تهاجم سرمايه داري به نيروي كار وضرورت همبستگي كارگران

هاله صفرزاده 

در حالي كه شرايط زندگي صاحبان کار و سرمايه داران، حتی در شديدترين بحران ها ، مرفه تر و مجلل تر می شود؛ بيكاري هاي فزاينده، عدم دريافت حقوق، كاهش دستمزد دریافتی نیروی کار و...شرايط زندگي را روز به روز براي مزدبگيران و كارگران در