۲۵ آذر ۱۳۹۱

رضا شهابي به خاطر رفتار غيرمسئولانه مامور اعزامش به بيمارستان اعلام داشت ديگر به مداواي پزشكي خود ادامه نخواهد داد


امروز مورخ 25/9/91، رضا شهابي جهت عكسبرداري و ادامه درمان از زندان اوين به بيمارستان امام خميني منتقل شد. اما در بيمارستان به  رفتار غير مسئولانه و نادرست مامور اعزامش اعتراض كرد و مامور اعزام بدون اينكه عكسبرداري و معاينه
بر روي شهابي انجام شود، نامبرده را به زندان برگرداند . در صورتي كه پزشكان گفته بودند تا چند ساعت ديگر عكسبرداري را انجام مي دهند. به همين علت شهابي در بيمارستان اعلام كرد كه ديگر به درمان خودش و انتقال از زندان به بيمارستان ادامه نخواهد داد. اگر اين تصميم عملي شود خطرات فلج شدن و حتي جاني براي شهابي بوجود خواهد اورد .
رضا شهابي ساعت ده صبح به بيمارستان اعزام  و ساعت 5/12به زندان منتقل شد .
شهابي چند ماه پيش به خاطر مشكلات جسمي كه در حين بازداشت و زندان براي گردن و كمرش بوجود امده بود، در بيمارستان امام خميني تهران مورد عمل جراحي سنگين قرار گرفت كه منجر به تعويض چند مهره گردنش گرديد. با توجه به توصيه هاي پزشكان كه دوران مراقبت بعد از عمل شهابي بايد در منزل استراحت كند و قادر به تحمل زندان نيست. اما مسئولين قضائي اجازه مرخصي پزشكي را تا اين لحظه به نامبرده ندادند، به جای آن تا كنون چند بار جهت معاينه پزشكي از زندان به بيمارستان منتقل شده كه اين انتقال براي اقاي شهابي بسيار درد آور و باعث بروزمشكلاتي جدي براي نامبرده شده است.
ما ضمن ارزوي سلامتي براي اين عضو هئيت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اميدواريم كه شهابي به  درمان خود ادمه دهد.

25 آذر 1391
داوود رضوي فعال سنديكائي

هیچ نظری موجود نیست: