۱۰ آذر ۱۳۹۱

پاي برهنه ات به ره باد


علی یزدانی

اي خلق اگر سرت به كار است
گر در عمل تو اعتبار است

۸ آذر ۱۳۹۱

ابهام سازي انقباضي بودجه 91*کانون مدافعان حقوق کارگر - فقر و گرانی آن چنان مردم را تحت فشار قرار داده است که دیگر نهادهای وابسته به قدرت هم به آن اعتراف می کنند. علاوه بر آن فاصله ی طبقاتی بیش از هر زمان دیگری مردم تحت ستم را وادار می کند که به بی عدالتی و

۴ آذر ۱۳۹۱

مرگ ستار بهشتي كارگر وبلاگ نويس بايد پيگيري شود.

ستار بهشتي، كارگر وبلاگ نويسي كه تنها جرم او دفاع از حقوق اوليه انساني بود، در بازداشت پليس جان باخت. اين كارگر كه تنها صداي اعتراض خود را به وضعيت حاكم بر جامعه از طريق نوشته هاي شخصي در وبلاگش اعلام كرده بود، به

۲۶ آبان ۱۳۹۱

اعتراضات و اعتصابات کارگران در محکومیت سیاست های ریاضت اقتصادی

بیش از 40 اتحادیه در 23 کشور سرمایه داری به اعتصابات و اعتراضات سراسری اروپا پیوسته اند. این اعترضات از حمایت قاطع کارگران، زحمتشکان وحقوق بگیران برخوردار است. اتحادیه های کارگری یونان ، اسپانیا، ایتالیا و پرتقال این اعتصاب سراسری را سازمان داده اند.

۲۴ آبان ۱۳۹۱

حادثه اي در پارس جنوبي*

ياور

گرما و باز هم هواي گرم و شرجي. سيل عرق از سر و صورت به پايين سرازير شده است. ديگر نسبت به خيس شدن لباس ها و جاري شدن قطرات عرق بي تفاوت شده ام. ولي قطره هاي عرق قصد دارند به هر نحوي اعصاب مرا به چالش بگيرند. براي ديدن

۱۸ آبان ۱۳۹۱

اصلاح قانون کار در مکزیک و مخالفت با آن

هاله صفرزاده

در آخرین ماه های زمامداری دولت کالدرون، با آغاز ماه اکتبر مجلس سنای مکزیک بررسی اصلاحات قانون کار مکزیک را شروع کرد. تعدادی از جوانان معترض و اعضای اتحادیه ها با بستن در مجلس سنا تلاش کردند که از این امر جلوگیری کنند. در

۱۳ آبان ۱۳۹۱

فرداعلی یزدانی

خاك شب آبستن فرداي ماست
باد صبا منتظر راي ماست