۲ مهر ۱۳۹۱

حذف يک نوبت کاري ايران خودروي خراسان و تمديدنشدن قرارداد تعدادي ازکارگران


 روزنامه خراسان رضوي تاريخ 28 شهريور ماه 1391 ، درخبري اعلام كرد كه شرکت ايران خودروي خراسان ۳ شيفت کاري خود را به ۲شيفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰کارگر خود را تمديد نکرده است. در واقع  کارگران يک شيفت کاري اين شرکت اخراج شده اند.
يکي از کارگران پيماني شرکت ايران خودروي خراسان با ارسال پيامک به اين روزنامه خواستار پيگيري اين موضوع شد. اين کارگر ۲۶ساله در گفت وگو با «خراسان رضوي» مي گويد: حدود ۶۰۰نفر از کارگران ايران خودروي خراسان با شرکت تعاوني مهندسي (پيمانکار) قرارداد دارند و بنا به دلايلي مسئولان اعلام کردند شيفت کاري شرکت ايران خودرو از ۳شيفت به ۲ شيفت کاهش يافته و کارگران پيماني ايران خودرو اخراج مي شوند.


هیچ نظری موجود نیست: