۷ شهریور ۱۳۹۱

تسليت به شاهرخ زماني

با خبر شديم كه عموي شاهرخ زماني كارگر زنداني فوت كرده است. وي از زندانيان سياسي دوران ستم شاهي بوده است.شاهرخ زماني، عضو هيات موسس سنديكاي نقاش، كه به علت فعاليت هاي كارگري به 11 سال زندان محكوم شده است و اكنون دوران
محكوميت خود را در زندان تبريز به سر مي برد، از حقوق اوليه زندانيان ديگر محروم است و تا كنون نتوانسته است از مرخصي هايي كه براي ساير زندانيان در نظر گرفته مي شود استفاده كند، در نتيجه امكان شركت در مراسم تشيع جنازه و خاكسپاري را نداشته است.
ضمن تسليت به شاهرخ زماني و خانواده ي وي، اميدواريم كه هر چه زودتر او و ساير زندانيان سياسي، كه تنها به خاطر ابراز عقايدشان محكوم شده اند، آزاد شوند . به اميد آن كه هيچ كس به خاطر انديشه مخالف و تلاش براي داشتن يك زندگي بهتر در زندان نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: