۲۶ مرداد ۱۳۹۱

علي اخوان آزاد شد

روز 4 شنبه 25 مرداد 91همراه با تعدادي ديگر از زندانيان سياسي، علي اخوان فعال كارگري كه به يك سال ونيم حبس محكوم بود پس از گذراندن 7 ماه از دوران محكوميت خود از بند 350 اوين آزاد شد. اين آزادي را به خانواده و كليه فعالين كارگري واجتماعي تبريك گفته و خواهان آزادي تمام زندانيان سياسي هستيم. با اميد ‌آنكه هيچ فردي به خاطر ابراز عقيده و داشتن نظرات مخالف ودفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان در زندان نباشد.

هیچ نظری موجود نیست: