۱۰ شهریور ۱۳۹۱

زندگی ، کار و تولید در شرایط پادگانی

هوشنگ

درپی شکایات بی شمار کارگران کارخانه بیسکویت سازی ویتانا از دایره مدیریت این شرکت به وزارت کار مبنی بر اخراج های بی رویه و بی دلیل ، تاخیرهای چند ماهه در پرداخت دستمزدها و پایمال کردن حقوق کارگران بطور گسترده در تیرماه سال

۷ شهریور ۱۳۹۱

تسليت به شاهرخ زماني

با خبر شديم كه عموي شاهرخ زماني كارگر زنداني فوت كرده است. وي از زندانيان سياسي دوران ستم شاهي بوده است.شاهرخ زماني، عضو هيات موسس سنديكاي نقاش، كه به علت فعاليت هاي كارگري به 11 سال زندان محكوم شده است و اكنون دوران

۶ شهریور ۱۳۹۱

اعتراض نسل اولي ها - اعتصاب نسل دومي ها

ياور

روز دوم ماه رمضان است. بامداد امروز لكه هاي سفيد ابر در آسمان خاكستري پارس جنوبي با بي تحركي و سكون خود شرجي بودن هوا را اعلام مي كند. لكه هاي پراكنده با شكل هاي متنوع بر بالاي پروژه ايستاده اند و خيره به اين همه اسكلت فلزي و لوله هاي تو در تو چشم دوخته اند. سازه هايي كه سه سال است كند پيش مي رود و معلوم نيست كي مشكلات فني اش به پايان رسد.

۳ شهریور ۱۳۹۱

شرايط كار براي كارگراني كه در شركت هاي خارجي كار مي كنند بسيار دشوار است.

شركت ديليم يكي از اين شركت هائي است كه تابعيت كره اي دارد و در پرو‍ژه هاي نفت وكاز به خصوص در پارس جنوبي فعال است اين شركت در قراردادهاي جديدش دو ونيم روز مرخصي ماهانه كارگران را از ليست پرداخت ها حذف كرد واعلام نمود كه

۳۰ مرداد ۱۳۹۱

كارگران ساختماني

بهروز بيدار

گزارش مختصري كه پيش رو داريد گشايش دريچه اي است به سوي يكي از عقب مانده ترين زير بخش هاي نيروهاي توليدي يعني "بخش ساختمان" شايد بتوان گفت يكي از " بازو محور" ترين بخش توليد است. در اين بخش هنوز استفاده از نيروي انساني به

۲۶ مرداد ۱۳۹۱

علي اخوان آزاد شد

روز 4 شنبه 25 مرداد 91همراه با تعدادي ديگر از زندانيان سياسي، علي اخوان فعال كارگري كه به يك سال ونيم حبس محكوم بود پس از گذراندن 7 ماه از دوران محكوميت خود از بند 350 اوين آزاد شد. اين آزادي را به خانواده و كليه فعالين كارگري واجتماعي تبريك گفته و خواهان آزادي تمام زندانيان سياسي هستيم. با اميد ‌آنكه هيچ فردي به خاطر ابراز عقيده و داشتن نظرات مخالف ودفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان در زندان نباشد.

۲۳ مرداد ۱۳۹۱

همدردي با مردم آذربايجان به مناسبت زلزله اهر، هريس و ورزقان

بار ديگر زلزله قسمتي ازكشور ما را لرزاند و اين بار بخشي از مردم اهر،‌هريس و ورزقان را دچار خسارات فراوان كرد. پس از زلزله خونبار رودبار، بم در ايران و زلزله ويرانگر وان در تركيه، اين زمين لرزه نيز بسيار ويرانگر وخسارت بار است. مانند

۲۰ مرداد ۱۳۹۱

بشنو از

علي يزداني

بشنو از بشقاب و قاشق اين نوا

روي صحن سفره ي بي نان و نا

هر دوهمساز و هماهنگ و دقيق

با سرودي سرد و با سوپي رقيق

۱۶ مرداد ۱۳۹۱

جنبش کارگری فيلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی

هاله صفرزاده

فيليپين يكي از كشورهايي است كه به خوبي در آن مي توان مشاهده كرد چگونه سرمايه داري از ابتداي بوجود آمدن، با سلطه بر كشورهاي ديگر و غارت منابع آنان بزرگ و بزرگتر شده است. استعمار، هجوم و اشغال نظامي و به دنبال آن سياست هاي اقتصادي سرمايه داري و نوليبراليسم در مسيري 500 ساله (از سال 1519 كه كشتي ماژلان به دنبال ادويه، در جزاير فيليپين لنگر انداخت تا كنون ) صدمات بسيار جدي به اين كشور و مردم آن وارد كرده است… 

جنبش کارگری فيلیپین از حکومت نظامی تا دیکتاتوری اقتصادی(1)

هاله صفرزاده

مقدمه
فيليپين يكي از كشورهايي است كه به خوبي در آن مي توان مشاهده كرد چگونه سرمايه داري از ابتداي بوجود آمدن، با سلطه بر كشورهاي ديگر و غارت منابع آنان بزرگ و بزرگتر شده است. استعمار، هجوم و اشغال نظامي و به دنبال آن سياست هاي اقتصادي سرمايه داري و نوليبراليسم در مسيري 500 ساله (از سال 1519 كه كشتي ماژلان به دنبال ادويه، در جزاير فيليپين لنگر انداخت تا كنون ) صدمات بسيار جدي به اين كشور و مردم آن وارد كرده است.

۱۲ مرداد ۱۳۹۱

نمايش در دو پرده براي كارگران

ياور
پرده ي اول

تماشاچيان كه همه لباس فرم كارگري پوشيده اند وارد سالن مي شوند. درِ سالن بسته و نور از سالن حذف مي شود.