۹ مرداد ۱۳۹۱

خبر انتقال به بند قرنطينه

شاهرخ زمانی فعال کارگری تبعید شده به زندان یزد، يك شنبه 8 مرداد به بند قرنطینه منتقل شده است.
چند روز پیش مطالبی در مورد وضعیت زندان یزد و شرایط بهداشتی آن از قول شاهرخ زماني منتشر شده بود.

،

هیچ نظری موجود نیست: