۲۶ خرداد ۱۳۹۱

ايران بايد فعالان كارگري زنداني را آزاد كند

(خلاصه گزارش سازمان عفو بين الملل)
13ژوئن 2012

درجريان برگزاري يك صد و يكمين نشست سازمان جهاني كار در ژنو كه در تاريخ 30مي تا 15 ژوئن سال 2012 برگزار شد، عفو بين الملل بار ديگر بر خواسته هاي خود از ايران تاكيد كرد و از مقامات ايران خواست كه فورا و بدون قيد وشرط فعالان كارگري را آزاد كنند. زيرا آنها تنها به خاطر فعاليت كارگري زنداني شده اند.
در اين گزارش گفته شده مسوولان ايراني تعداد زيادي از فعالان كارگري را در سال گذشته دستگير كرده اند. بعضي از آنها به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.
در اين گزارش آمده است كه مسوولان ايراني تشكل هاي مستقل كارگري رادر ايران ممنوع كرده اند. اين مساله بر خلاف مقاوله نامه هاي بين المللي است كه ايران در سازمان جهاني كار و سازمان هاي بين المللي آن را امضا كرده است. عفو بين الملل در اين گزارش از عدم اجراي مقاوله نامه 22 در باره ي حقوق سياسي و مدني (ICCPR) خبرداده كه كه طبق آن هركس آزاد است به يك نهاد يا كانون بپيوندد و يا در اتحاديه اي عضو شود. عفو بين الملل يادآور شده است كه در نوامبر 2011 كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران خواست كه موظف است با توجه به اين مقاوله نامه، حقوق افراد را در پيوستن به نهادها و از جمله اتحاديه ها به رسميت بشناسد و فورا و بدون قيد وشرط كليه افرادي را كه به دليل عضويت در نهادها و از جمله اتحاديه هاي كارگري زنداني شده اند، آزاد كند...
در اين گزارش از ايران خواسته شده كه به مقاوله نامه ي شماره 8 عمل كند كه ايران نيز جزء آن است و در آن حقوق هر فرد به عضويت در نهادها و اتحاديه به صورت آزاد پذيرفته شده است. ايران به عنوان عضوي از ( ILO) موظف است حقوق اساسي شناخته شده در مقاوله نامه هاي بين المللي را اجرا كند، از جمله مقاوله نامه هاي 98 (مصوب 1949) و 87 (مصوب 1948) كه حق آزادي ايجاد تشكل هاي كارگري و نهادهاي اجتماعي را به رسميت مي شناسد و به زندان و بازداشت فعالان در اين زمينه پايان دهد.
همچنين در اين گزارش آمده است كه ايران از برگزاري مراسم اول ماه مه در سال جاري نيز جلوگيري كرده است. در تهران حدود 200 نفر از كارگران از كارخانجات مختلف مجبور شده اند در كوه هاي اطراف كرج مراسم روز كارگر را برگزار كنند و در سنندج درحالي كه كارگران شعار مي دادند: "ما كارگريم، ما گرسنه ايم" و "كارگران – كارگران، اتحاد" مورد حمله نيروهاي انتظامي و نظامي قرار گرفته و به ميان ‌آنان گاز اشك آور پرتاب شده است. هم چنين زنداني هاي محبوس در بند 350 اوين نيز به رغم بودن در زندان اين روز را گرامي داشتند.
در انتهاي گزارش از فعالان كارگري زنداني نام برده شده و خواهان آزادي بدون قيد و شرط آنان شده اند كه از آن جمله اند:
علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه - رضا شهابي ، عضو زنداني سنديكاي شركت واحد- رسول بوداغي عضو كانون صنفي معلمان - شاهرخ زماني و محمد جراحي عضو سنديكاري نقاش وكميته ي پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري - بهنام ابراهيم زاده عضو جمعيت دفاع از حقوق كودكان كار - فريبرز رييس دانا، عضو كانون نويسندگان و كانون مدافعان حقوق كارگر- علي اخوان عضو كانون مدافعان حقوق كارگر نام برده شده كه همگي به خاطر فعاليت هاي اتحاديه اي در دفاع از حقوق كارگران زنداني شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: