۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

"اول ماه مه"

من در توام
و تو در من
و امتزاج ما
معناي فراخ
حتا –
در سلولي تنگ

فلزبان

16 فروردين 91

۱ نظر:

م. د. پویا گفت...

من در توام و تو در من و امتزاج ما معناي فراخ حتا – در سلولي تنگ بعد از مدتها شعر زیبایی خواندم. کوتاه و ژرف! بی آنکه شاعر نامی از اتحاد در میان آورده باشد به روشنی و با چند کلام کوتاه، ضرورت آن را به زیبا ترین و موجز ترین شکل به بیان در می آورد. اتحاد من و تو به امتزاج ما تغییر شکل داده و معنایی فراخ را نمایندگی می کند. اما در ضمیر شاعر گرامی این واقعیت به صورتی مستتر درک می شود که تا آن روز می بایست زندانها را تاب آوریم و اگر در بیرون زمینهء چنین اتحادی را از بین برده اند حتی در سلولی تنگ میتوان آنرا چون سمبلی گرامی داشت. با مهر