۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

به مناسبت آزادي ابراهيم مددي

ابراهيم مددي با پايان يافتن دوران محكوميتش از زندان آزاد شد. وي با سرافرازي در دفاع از حقوق كارگران اين دوران را به پايان رساند، در حالي كه در تمام مدت زندان او تنها در يك مورد، آن هم چند ماه قبل از آزادي به مرخصي آمد و حتا چند ماه از
مدت زندان وي محاسبه نشد تا هر چه بيشتر اين فعال كارگري را در زندان نگه دارند. به اين تصور كه با نگهداري وي در زندان مي توانند ترس و وحشت را در جنبش كارگري و در ميان فعالين آن رواج دهند و كارگران را وا دارند كه از خواسته هاي به حق خود دست بردارند.
مددي آزاد شد، اما هنوز تعدادي از فعالين كارگري همچنان در زندان به سر مي برند. علي اخوان، رضا شهابي، بهنام ابراهيم زاده، علي نجاتي، شاهرخ زماني، محمد جراحي و... هم چنان بر خواسته هاي به حق كارگران و زحمتكشان پاي مي فشارند و دوران محكوميت خود را به جرم ناكرده سپري مي كنند. جرم آنان نيز دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان واعتراض به ظلم و ستم و نابرابري هاي طبقاتي و اجتماعي است.
كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن تبريك و شادباش آزادي اين فعال كارگري ، خواهان آزادي كليه زندانيان سياسي و فعالان اجتماعي در بند است. زيرا دفاع از حقوق انساني همه ي مردم ، حق مسلم همگان است.

اول ارديبهشت 91
كانون مدافعان حقوق كارگر

هیچ نظری موجود نیست: