۲۱ بهمن ۱۳۹۰

شاهرخ زماني و محمد جراحي همچنان در بند قرنطينه

بر اساس اخبار رسيده از زندان تبريز، وضعيت زندانيان كارگري آقايان شاهرخ زماني و محمد جراحي در بند قرنطينه ي تبريز بسيار تاسف بار است. اين دو زنداني علاوه بر فشارهاي زندان بانان و شرايط نامساعد غذايي و نبود امكانات اوليه در زندان، دو بار نيز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادي از زندانيان عادي تحريك شده قرار گرفته اند.
اين زندانيان تحريك شده با حمله به محمد جراحي و شاهرخ زماني آنان را از تخت خود بيرون كرده و محل خواب آنان را خود اشغال كرده اند. و در نتيجه آنان مجبورند روي زمين بخوابند. با اين همه مسئولان زندان از انتقال آنان به بند عمومي خو د داري كرده و آنان را همچنان در بلاتكليفي نگه داشته اند .

هیچ نظری موجود نیست: