۱۷ آذر ۱۳۹۰

علیرضا ثقفی برای گذراندن سه سال محکومیت خود، به زندان فرا خوانده شد

علیرضا ثقفی برای گذراندن سه سال محکومیت خود، به زندان فرا خوانده شد. مطابق متن اخطاریه ای که برای ضامن وی ارسال شده است، ضامن باید ظرف مدت 20 روز از تاریخ رویت اخطاریه (16 آذرماه 1390) نسبت به معرفی علیرضا ثقفی اقدام نماید. این در حالی است که حکم دادگاه تجدید نظر، به ثقفی یا وکیلش ابلاغ نشده است.
علیرضا ثقفی در جریان مراسم روز جهانی کارگر سال 1388 در پارک لاله بازداشت شده و در شعبه ی 28 دادگاه انقلاب تهران، به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: