۱۷ آبان ۱۳۹۰

احضار علی نجاتی به زندان

کانون مدافعان حقوق کارگر- علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، بار دیگر برای گذراندن حکم یک سال زندان احضار شد. این احضار با تهدید تلفنی ضامن وی همراه بوده است. محکومیت یک ساله ی علی نجاتی به دلیل اتهامی است که در یک دادگاه دیگر، از همین اتهام تبرئه شده است. دادگاه در حالی خواهان اجرای حکم اوست که این فعال کارگری، در وضعیت جسمی مناسبی نیست. وی به تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است و به تایید پزشک های معالج، او باید کاملا تحت مراقبت های پزشکی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: