۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

اصلاح خبر روز جهانی کارگر در خوزستان

اصلاح یک خبر در رابطه با روز جهانی کارگر

بدین وسیله خبر ارسالی در رابطه با روز جهانی کارگر از جانب اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان را که در ان تعداد کارگران شرکت کننده درتجمع روز جهانی کاگر در شهر اهواز به تعداد 30 هزار نفر اعلام شده بود تصحیح نموده و اعلام می کنیم که منابع خبری ما از حرکتهای روز جهانی کارگر غیر دقیق و اشتباه بود. بر اساس تحقیقات بعدی معلوم شد که تعداد شرکت کنندگان در حرکتهای اعتراضی مختلف در شهر اهواز حدودا 3 هزار نفر بوده است که از این تعداد حدود 800 نفر کارگر بوده و برای برگزاری این روز دست به تظاهرات زدند و سایر تظاهر کنندگان از فعالین و هوادران سایر جریانات معترض به دولت بوده اند. این تحرکات عموما از منطقه ی موسوم به درویشی و سواری و منطقه ای به نام خشایار درشهر اهواز بوده اند.

اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان با اعلام تأسف از اشتباه رخ داده نهایت تلاش خود را برای انعکاس دقیق تحولات به کار خواهد گرفت.

اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان
15 اردیبهشت 1390 

هیچ نظری موجود نیست: