۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

پيروزي كارگران ماهشهر در مبارزه با قراردادهاي موقت

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت
پيروزي كارگران ماهشهر در مبارزه با قراردادهاي موقت

اين دومين باري است كه كارگران در چندماه گذشته در مبارزه با قراردادهاي موقت و پيمانكاري پيروزي به دست مي‌آورند. كارگران پتروشيمي تبريز نيز قبلا در يك اعتصاب موفق شدند شركت هاي پيمانكاري را در اين مجتمع حذف كنند. كارگران مجتمع صنعتي ماهشهر نيز با اعتصاب يك پارچه‌ي خود سودطلبي كارفرما را در ميدان دادن به شركت هاي پيمانكاري به چالش كشيده وموفق به كنار گذاردن اين شركت ها از چرخه‌ي كار و توليد شدند.

شركت‌هاي پيمانكاري كه ساخته و پرداخته سرمايه‌داران براي به بند كشيدن كارگران واستثمار وحشيانه‌تر آنان است، نزديك به دو دهه است كه درموسسات اقتصادي مستقر شده‌اند. اين شركت‌ها كه اغلب در دست مديران سابق موسسات است با دراختيار گرفتن بخش‌هاي مختلف خدمات وتوليد در حقيقت كارگران را استثمار مضاعف مي‌كنند و بخشي از حقوق ناچيز كارگران را براي خود برمي‌دارند وكارگران با بستن قراردادهاي موقت براي كارهايي دائمي ، در حقيقت حقوقشان را پايمال مي‌شود. آنها با بستن اين قراردادها كارگران را دائم درمعرض اخراج وتهديد به بيكاري قرار مي‌دهند و به آنان كمترين حقوق براي بيشترين كار را مي‌پردازند و از آنجا كه شركت‌هاي پيمانكاري با اتمام قراردادشان هيچ گونه مسووليتي درقبال كارگران ندارند، در حقيقت حق و حقوق كارگران را در پرداخت سنوات، بيمه، و مزايا و غيره پايمال مي‌كنند و امنيت شغلي را از كارگران مي گيرند. پيروزي كارگران اعتصابي درماهشهر هنگامي محقق شد كه پس از حمله نيروهاي انتضامي به كارگران ودستگيري تني چند ، ساير كارگران در بخش هاي ديگر به آنان پيوستند واين مساله نشان داد كه باوحدت وهمدلي كارگران پيروزي ميسر است.

كانون مدافعان حقوق كارگر كه بارها زالو صفتي اين شركت‌هاي پيمانكاري را برملا كرده و قراردادهاي موقت را مردود دانسته است،‌ اين پيروزي كارگران را شادباش گفته و بار ديگر بر اين مساله تاكيد مي‌كنيم براي اين كه اين پيروزي تنها در حد توافقات روي كاغذ باقي نماند، اتحاد و يك پارچگي كارگران و داشتن تشكل‌هاي مستقل ضروري است.

كانون مدافعان حقوق كارگر
اول ارديبهشت 90

هیچ نظری موجود نیست: