۹ شهریور ۱۳۸۹

گزارشی از شرکت فنی مهندسی طرح و بازرسی در پالایشگاه فاز 2 اراک

کانون مدافعان حقوق کارگر- مدیریت در جوامع امروز بشری نقش بسیار مهمی دارد وهر روز که می‌گذرد انتخاب بهترین مدیران و شیوه های این انتخاب بحث‌های بیشتری را در علوم نظری به خود اختصاص می‌دهد . امروزه انتخاب و برکناری مدیران به شیوه دموکراتیک وبا در نظر گرفتن آرائ کارکنان یک موسسه یکی از روش‌ها است.

۳۰ مرداد ۱۳۸۹

جنبش زحمتکشان فلسطین برای استقلال

در چند سال گذشته، تبلیغ بیش از اندازه درباره "آنچه به عنوان کمک به مردم فلسطین داده شده است"، نوعی بد بینی و عدم اعتماد به مبارزات به حق مردم فلسطین را در میان برخی از اقشار مردم و زحمتکشان ایران به وجود آورده است. این بدبینی تا به آنجا پیش رفته است که در جریان حوادث یک ساله گذشته، شعار "نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" یکی از شعارهایی بود که مطرح شد. اما اینکه چنین کمک هایی چگونه بوده و یا اساسا به دست مردم رنجدیده فلسطین رسیده است، موضوع بحث های فراوان است. اگر نگاه کنجکاوانه و دقیقی به وضعیت کارگران و جنبش کارگری فلسطین داشته باشیم، درمی یابیم که کارگران، مردم زحمتکش و مبارزات آزادیبخش فلسطین برای استقلال و خودمختاری فلسطین، سهم چندانی از این کمک‌ها دریافت نکرده اند.

۲۲ مرداد ۱۳۸۹

گزارشی از وضعیت زنان کارگر

ناصر آغاجری
زمانی که مساله حقوق زن ، حقوق اجتماعی و یا دستمزد او مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه‌ی پدرسالاری، مرد سالاری و یا بسیارعینی و واقعی تر(ولی چندش آور) نرسالاری در ذهن انسان زنده می‌شود؛ ولی واژه تنها شکلی از یک پدیده‌ی پنهان ضد بشری است، با درون مایه‌ای طبقاتی و سرشتی استثمارگر.