۱۵ خرداد ۱۳۸۹

گزارش مراسم روز زن

روز 5 شنبه 15 اسفند از ساعت 3 الی 7 بعد از ظهر مراسمی برای بزرگداشت روز زن توسط کانون مدافعان حقوق کارگر و "کانون هستیا اندیش" برگزار شد. در این مراسم طیف‌های مختلفی از فعالان حقوق زنان، کارگری و فعالان اجتماعی شرکت داشتند و بحث‌هایی مربوط به حقوق زنان در ابعاد مختلف انجام شد و افراد مختلفی به بیان نظرات خود پرداختند.
ابتدا بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره روز زن قرائت شد. در قسمت اول برنامه بحث‌هایی توسط دوستان هستیا اندیش با موضوع" من زن زاده نشده‌ام، زن شده‌ام" (جمله‌ی معروف سیمون دوبورار) انجام شد.

پس از ارائه گزارشی از وضعیت زنان در بازار کار در ایران، از طرف کانون مدافعان بحث‌هایی در مورد حقوق زنان و تبعیض جنسیتی صورت گرفت که در آن بر احیای حقوق زنان، حقوق برابر اجتماعی، حق ارث، حق طلاق و دستمزد مساوی در برابر کار مساوی تاکید شد.
فعالان کارگری بر ضرورت رفع تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف بر زنان و بر زنانه شدن فقر در نظام سرمایه داری تاکید کردند و هم چنین سوءاستفاده‌ی نظام سرمایه‌داری از نیروی کار زنان با قیمت ارزان و سود‌طلبی سرمایه داران در جهت ایجاد رقابت میان نیروی کار زنان و مردان را بیان کردند.
موسیقی زنده، شعرخوانی و نمایش فیلم تظاهرات زنان در سال 57 در روز زن، از دیگر برنامه‌های این روز بود. در میان برنامه‌ها نیز به تناوب با یادآوری بخش‌هایی از مبارزات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان در صد سال گذشته، یاد زنان فعال در این حوزه‌ها گرامی داشته شد.
در خاتمه نیز تریبون آزادی با موضوع رابطه‌ی جنبش زنان با سایر جنبش‌های اجتماعی، نظیر جنبش دانشجویی، کارگری و ... مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان در این بخش با تاکید بر ضرورت این ارتباط، حرکت هماهنگ را برای رسیدن به ابتدایی‌ترین حقوق این اقشار ضروری دانستند، حقوقی که در بسیاری از نقاط جهان امروز پذیرفته شده و بدیهی است.

هیچ نظری موجود نیست: