۲۳ خرداد ۱۳۸۹

نگاهي به بيانيه "بحثي در باره مباني نظري کانون"

احمد وارطان 
فشرده بيانيه فوق: کانون مدافعان حقوق کارگر مباني نظري خود را در منشور و اساسنامه تشريح ؛ اما استراتژي خود را مشخص نکرده است و با توجه به تحولات جامعه اين کليات نياز به توضيحات دارد و مي بايست تاکتيک ها و استراتژي متناسب با شرايط را تدوين نمايد و وعده داده شده در بيانيه برنامه هاي دراز مدت و کوتاه مدت بررسي شود وبراي اين کار يک تحليل منسجم از وضعيت کلي جامعه مورد نياز است تا متناسب با آن راهکارهاي دراز مدت دستيابي به اهداف کانون مشخص شود.

بيانيه براي تبيين شرايط جامعه ؛ بحران سرمايه داري در سالهاي اخير را شرح مي دهد و در اين راستا راهکار دولتي کردن را مردود و تخريب محيط زيست ؛ تشکيل قمار خانه ها و ....را از تبعات سرمايه داري بر مي شمارد . سپس نتيجه گيري مي کند که نظام سرمايه داري در حال فروپاشي است و در برابر آن مي بايست نظام سود محور قرار گيرد . بيانيه  به بخش هاي مختلف نيروي کار از جمله زنان ؛ کودکان ؛ محصلين ؛ خدمات توليد و ساير اقشار دولتمردان مي پردازد و در نهايت در جمع بندي به وظايف کانون مي پردازد  : کانون از تمامي دارندگان نيروي کار دفاع مي کند و هر گونه جنبش عمومي و دموکراتيک که نظام سود محور را نقد کند پشتيباني نموده و حق اعتراض ؛ تجمع و تظاهرات را تأييد و هر گونه عمل غير انساني به حق مردم از قبيل ضرب و شتم و برخورد فيزيکي و زندان شکنجه و کشتار را محکوم و ضرورت ايستادگي در برابر آنرا گوشزد مي نمايد و در انتها اظهار مي کند که اين استراتژي دراز مدت براي محافظت از نيروي کار است.

نقد و بررسي بيانيه
در ابتداي بيانيه ادعا شده که مباني نظري کانون در منشور و اساسنامه تدوين شده است که با توجه به اينکه اساسنامه ساختار و چارچوب هر جريان و يا حزب و گروه را مطرح می شود ؛  مي بايست گفت که مباني نظري کانون در منشور آن طرح شده است ؛ و چون اين بيانيه هيچ توضيحي در مورد محتواي آن نمي دهد به منشور کانون مراجعه مي کنيم : در منشور کانون که در کمتر از ده سطر تدوين  شده چنين شرح مي دهد " برخورداري از کليه حقوق و مزاياي مندرج در اعلاميه و ميثاق هاي جهاني حقوق بشر؛ کنوانسيون هاي بين المللي ؛ حقوق کارگر و حقوق اجتماعي ؛ قانون اساسي و قوانين داخلي طبيعي ترين حق کارگران است. مهمترين اين حقوق عبارتست از : حق اشتغال و برخورداري از يک زندگي شرافتمندانه – حق برخورداري از امنيت شغلي –پوشش تأمين اجتماعي مناسب –آزادي هاي سياسي و اجتماعي –ايجاد تشکل هاي مستقل – مسکن مناسب – شرکت نمايندگان کارگر در جريان قانون گذاري – رفع تبعيض در محيط کار و منع کار کودکان....

۲ نظر:

ناشناس گفت...

چرا این مقاله رو ناقص چاپ کردید پس؟؟؟؟!

ناشناس گفت...

این مقاله به طور کامل در وبلاگ قبلی کانون در بلاگفا منتشر شده بود:
http://kanoonmodafean1.blogfa.com
پس از فیل.تر شدن و نابودی آرشیو وبلاگ در بلاگفا، تعدادی از مطالب وبلاگ کانون از دست رفت. این بخش از این مطلب هم به زحمت بازیابی شد.
در صورت دسترسی به کل این مطلب، آن را به ایمیل کانون ارسال کنید تا همین جا درج شود:
kanoon.m.h.kargar@gmail.com