۱۵ خرداد ۱۳۸۹

پیام کانون مدافعان حقوق کارگر به بیست وپنجمین نشست سالانه زاپاتیست ها

بنام تاریخ یک دروغ به ما گفته اند ، دروغ در باره شکست امید ، دروغ در باره شکست شرافت دروغ در باره شکست انسانیت    (از اولین بیانیه زاپاتیستها در1996)
امروز با گذشت بیش از 12 سال از اولین بیانیه عمومی زاپاتیستها بسیاری از دروغ ها آشکار شده است . امروز انسان های  زیادی در سرتاسر جهان همراه با شما برای آزادی وصلح وداشتن یک زندگی شرافتمندانه مبارزه میکنند . امروز دروغگوئی سرمایه داری جهانی ونظام سرمایه داری  برای بسیاری از مردم جهان روشن شده است.

دو دهه پیش تئو ریسین های نظلم سرمایه داری  گمان میکردند که توانسته اند با زرق وبرق دادن به تئوری های خود و بافریب مردم جهان که دیگر نظامی بهتر از سرمایه داری نیست ، تمام جهان را تسخیر کنند . و صحبت از نظم نوین جهانی به رهبری سر مایه داری میکردند .اما اکنون آنچنان در بحران خودساخته وجنگ های ویرانگر در گیر شده اند ، که خودشان به راحتی امید خلاصی از آن را ندارند .سرمایه داری بحران زده هر روز با مشکلات جدیدی مواجه  میشود  ودست به جنگهای ویرانگر جدیدی میزند که مردم دور ترین سرزمینهارا دربر میگیرد .این نظام میخواهد باراه اندازی جنگ های متعدد بر مشکلات خود سرپوش بگذارد  تاآنکه بتواند از کارگران وزحمت کشان جهان  به شدید ترین وجه بهره کشی کند. نظلم جهانی میخواهد با افزایش پلیس وارتش کاملا مسلح بر سرتاسر جهان مسلط شود وسرمایه های خود را بر سراسر جهان گسترش دهد . تااز کارگران وزحمت کشان بهره کشی کند وبر سرمایه های خود بیافزاید .تا نیروی کاررا له کرده وازتمام رمق ان برای طمع سیری ناپذیر خود سود ببرد .نظام سر مایه داری جهانی وهمراه با آن سرمایه داری بومی تمام تلاش خودرا میکند تا زمینه امن برای غارت وچپاول نیروی کار وبهره کشی از آن را فراهم کند .در این زمینه نیروهائی همانند زاپاتیستها  مانع غارت وبهره کشی آسان برای این نظام  هستند. هرچند ممکن است به ملاحظاتی نیروهای سرکوب گر مجبور باشند برای مدتی خشم خودرا فروببرند ، اما مسلماا آرام نخواهند گرفت  وباتمام توان تلاش خواهند کرد از طریق ایجاد تفرقه در صفوف مبارزین وبیهوده نشان دادن مبارزاتشان برای مدتی جلو گسترش مبارزات را بگیرند . اما هوشیاری مبارزان باید آن چنان باشد که تمام دسیسه های آن هارا خنثی کند .
ما در این منطقه خشم وغضب سر مایه داری را در جنگ ولشکر کشی وتقویت نظام های دیکتاتوری شا هد هستیم . کارگران ایران بیش از 5 دهه است که برای رهائی از ستم سرمایه داری مبارزه مستمری را در پیش گرفته اند ودراین مسیر با قتل عام های دسته جمعی وزندانها وشکنجه های مستمر مواجه بوده اند . نظام سرمایه داری تلاش میکند تا منطقه خاورمیانه را که ازاهمیت استراتژیکی زیادی برخوردار است همواره در حالت جنگی نگه دارد تا نیروهای ارتجاعی به راحتی برای سرکوب کارگران وزحمتکشان توجیه کافی داشته باشند و نیروهای کار مطیع وسر به راهی را برای بهره کشی سرمایه داران آماده نگه دارند
به گمان ما همبستگی کارگران وزحمتکشان در سراسر جهان، یعنی آنا نکه تنها نیروی کار برای فروش دارند ، میتواند این نظام غیر انسانی را وادار به عقب نشینی نماید . تا چشم بر سفره خالی انسانهای دیگر نداشته باشد. 
ما ازاین سوی دنیا جشن بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری جنبش شمارا تبریک میگوییم وامیدواریم همبستگی کارگران سراسر جهان با شما مبارزان راه آزادی بتواند آیندهای روشن تر را برای انسان ها رقم رند انسان هائی که اسیر چنگال نظام سرمایه داری جهانی هستند
پیروز باد وحدت زحمتکشان و کارگران جهان
کانون مدافعان حقوق کارگر
ایران
17/12/2008

هیچ نظری موجود نیست: