۱۵ خرداد ۱۳۸۹

شکست عوامل کارفرما در توطئه علیه سندیکای نیشکر هفت تپه

عوامل کارفرما ونیروی حراست شرکت نیشکر هفت تپه که خواهان انحلال سندیکای کارگران هستند درچند روز اخیر دست به توطئه جدیدی زدند که با هوشیاری کارگران خنثی شد وهمبستگی آنان که با آموزش های سندیکائی ارتقا یافته است خودرا نشان داد.عوامل کارفرما باتبلیغات زیاد وسروصدا ابتدا چند کارگر را وادار کردند که خود را کاندیدای  انتخابات شورای اسلامی کارخانه کنند.

سپس با آوردن صندوق رای از کارگران خواستند در این رای گیری شرکت کنند کارگران که ازاین توطئه آگاه شد ه بودند همراه با عضو هیات مدیره سندیکا ،رحیم بسحاق به دفتر مدیریت رفته و خواهان جلوگیری از این انتخابات ساختگی شدند .مدیریت شرکت با دیدن انبوه کارگران عقب نشینی کرده و سندیکارا تنها نماینده کارگران اعلام کرد . فردای آن روز با شکایت حراست رحیم بسحاق ابتدا به دادگاه فرا خوانده شده وسپس نوسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.اما کارگران پاسخ قاطع خود را به انتخابات فرمایشی شورای اسلامی دادند .ابتدا کاندیداهای شورای اسلامی که با زور این کاندیداتوری را قبول کرده بودند انصراف خود را اعلام کردند . سپس حراست کارخانه دوباره آنها را به عنوان کاندیدا اعلام کرد .و درانتها باهمه تهدید ها و ارعاب ها ی عوامل کارفرما وحراست تنها 15نفر از کارگران به اکراه به پای صندوق کشانده شدند و عوامل خود فروخته برای جلوگیری از آبروریزی 15نفر از کارمندان را وادار به شرکت در رای گیری کردند .این شکست مفتضحانه برای تحمیل نمایندگان ساختگی به کارگران با عث شادمانی و پیروزی کارگران شد و بار دیگر  ثابت کرد که کارگران میتوانند با اتحاد خود توطئه هارا خنثی کرده واز تشکیلات خود  دفاع کنند ما این پیروزی را به کارگران هفت تپه تبریک گفته وب رای آنان آرزوی موفقیت میکنیم
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: