۱۵ خرداد ۱۳۸۹

پایان اعتصاب کارگران صنایع نیشکر کلمبیا

اتحادیه کارگران خواستار پایان اعتصاب 56 روزه 18 هزار کارگر کلمبیائی شد که در صنایع نیشکر مشغول کار بودند. اعتصاب هنگامی پایان یافت که 75 درصد کارفرمایان با خواسته های کارگران موافقت کردند. اتحادیه که یکی از بزرگ ترین اعتصابات را رهبری کرده است با اطمینان اعلام کرد که مذاکره با بقیه کارفرمایان تا رسیدن به خواسته ها ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: