۲۳ خرداد ۱۳۸۹

مهدی شاندیز را آزاد کنید

مهدی شاندیز یکی از دستگیر شدگان مراسم اول ماه مه همچنان در زندان است. با گذشت شش ماه از مراسم روز کارگر در پارک لاله تهران هنوز هم آزاد نشده است. مهدی فرایی شاندیز معلم آگاهی که در آن روز برای گرامی داشت روز کارگر همانند بقیه به پارک آمده بود، قبل از انجام هر گونه مراسمی همراه با حدودی یک صد و پنجاه نفر دیگر به طرز بسیار وحشیانه و خشنی، ضمن ضرب و شتم و توهین فراوان به وسیله ی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بازداشت شدگان در 48 ساعت اولیه در شرایط بسیار دشواری نگهداری و سپس با وثیقه های سنگین ظرف حدود دو ماه به تدریج ازاد شده و در انتظار دادگاه هستند. آنان به جرم شرکت در مراسم انجام نشده گرامی داشت روز کارگر باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. مهدی شاندیز که در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد، هم چنان در بازداشت است و به وضیعت وی رسیدگی نمی شود. او از فعالان کارگری است که سال گذشته نیز به جرم جمع آوری امضا برای ازادی منصور اسالو مدتی را در بازداشت گذراند. ماخواهان آزادی هر چه زودتر او از زندان هستیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: