۱۵ خرداد ۱۳۸۹

احضار مجدد رضا دهقان

بنا به اخبار رسیده، رضا دهقان برای ادای پاره ای از توضیحات به شعبه 28 دادگاه انقلاب احضار شد. وی باید روز 18 فروردین 88 به این شعبه مراجعه نماید. این فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش در آبان و آذر سال 86 در زندان انفرادی اوین بازداشت بود.

هیچ نظری موجود نیست: