۱۵ خرداد ۱۳۸۹

پیام تبریک به سندیکای کارگران نیشگر هفت تپه

پس از یک سال مبارزه و مقاومت ، کارگران نیشکر هفت تپه موفق شدند سندیکای مستقل خود را تشکیل دهند. انتخابات نمایندگان کارگران که به صورت ابتکاری از طریق صندوق های سیار در بخش های مختلف این مجتمع صنعتی و کشاورزی انجام گرفت با استقبال گسترده کارگران مواجه شد. هر چند موانع زیادی در برابر انتخابات وجود داشت اما اتحاد و تلاش پیگیرانه کارگران در ایجاد تشکل مستقل برای دفاع از حقوق و مطالبات خودشان ، توانست موانع را از سر راه بردارد. این پیروزی نشان داد که کارگران ، با اتکا به نیروی جمعی ، هر گاه مصممانه و متحد به دنبال حق و حقوق خود باشند ، آن را به دست خواهند آورد.

این پیروزی سرمشقی برای کارگران واحدهای دیگر است که تلاش کنند تا تشکل های مستقل خود را تشکیل دهند. ما این پیروزی را متعلق به همه کارگران می دانیم و اطمینان داریم که کارگران سراسر ایران در جهت تشکل های مستقل گام های استوارتری بر خواهند داشت.
امید داریم کارگران نیشکر هفت تپه ضمن تقویت اتحاد بین خود و تلاش برای ایجاد پیوندهای همبستگی با دیگر کارگران ایران و جهان به پایداری برای احقاق حقوق خود ادامه دهند. و نمایندگان منتخب در هیئت مدیره نیز ضمن تلاش برای حفظ استقلال سندیکا با رویکرد آموزش جدی به کارگران ، همواره برای تصمیم گیری به کارگران رجوع کنند و برای حفظ اتحاد ، ارتباط خود را با کارگران هر روز بیشتر و بیشتر مستحکم نمایند.
با امید به پیروزی همه کارگران جهان
کانون مدافعان حقوق کارگر
آبان 1387

هیچ نظری موجود نیست: