۲۱ خرداد ۱۳۸۹

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره حمایت های جهانی از کارگران ایران

جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردم ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد وخواسته‌ها و مطالبات خود را در ابعاد مختلف با شیوه‌های گوناگون بیان می‌کند. در ماه‌های اخیر کارگران و حقوق بگیران و سایر اقشار تحت ستم، اعتراضات‌شان  نسبت به بی‌حقوقی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم بر جامعه گسترش فزاینده ای یافته و ابعاد وسیع‌تری در سطح جامعه پیدا کرده  و سیاست‌های ظالمانه حاکم بر زحمتکشان و حقوق‌بگیران و مردم تحت ستم را به چالش کشیده است . ابتدایی و پایه ای ترین حقوق کار در ایران نفی شده و  کارگران علیرغم دریافت حقوق زیر خط فقر مطلق در هر لحظه در خطر بیکاری و محرومیت از همین حقوق بخور و نمیر قرار دارند.

مطالبات پایه ای کارگران و حقوق بگیران  در قطعنامه اول ماه مه تبلور یافته  و می رود تا ابعاد گسترده‌ی خود را به مطالبات فروخورده‌ی سه دهه‌ی اخیر گسترش دهد تا بار دیگر ثابت شود که نمی‌توان در برابر خواسته‌های مردم ایستادگی کرد و آنها را برای همیشه تحت انقیاد نگه داشت. مردم تحت ستم ما که از آزادی‌های اولیه‌ی در سه دهه‌ی اخیر محروم بوده‌اند و بارها طعم اعدام، زندان، شلاق را برای بیان خواسته‌های به حق خود چشیده‌اند، دیگر حاضر نیستند همانند گذشته،  سرکوب‌ها را تحمل کنند و ساکت بنشینند. اکنون سانسور،ا اعدام‌، کشتار ، قتل‌های زنجیره‌ای، شلاق زدن کارگران و دانشجویان به بند کشیدن معلمان و سایر اقشار آزادی‌خواه، نمی‌تواند مانعی در جهت حرکت هم بسته و سراسری مردم ما ایجاد کند.
خواسته‌های به حق مردم امروزه دیگر به آن حد از گسترش رسیده است که حتا برخی دولتمردان نمی‌توانند آن را منکر شده و نادیده بگیرند. امروزه کسانی که خود در سرکوب تضییع حقوق مردم دست داشته‌اند، توسط همان نهادهایی که برای جلوگیری از دست یابی مردم به حقوق‌شان ساخته بودند، مورد تهاجم قرار می‌گیرند و این عبرتی برای همگان است که شیوه‌های تک صدایی و استبدادگرانه و حذف مخالفان همواره با بن‌بست مواجه می‌شود.
وجدان جهانی و به خصوص احزاب و سندیکاهای  کارگری که به بی حقوقی کارگران ایرانی در حداقل حقوق خود توجه نموده‌اند. اینک در سراسر جهان حتا با اعتصابات و اعتراضات خیابانی، اعتصاب غذا ، تشکیل کمپین، حضور در مجامع جهانی و طرح حقوق و خواسته‌های کارگران و حقوق بگیران ایران و همچنین اطلاعیه ها و بیانیه ها از مردم تحت ستم ایران حمایت کرده‌اند و هم چنین  تلاش 4 اتحادیه‌های کارگری در اعلام روز 5 تیر در حمایت از کارگران و مردم ایران همگی ارزشمند هستند.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن تشکر از همه‌ی حمایت‌ها، خواهان همبستگی هر چه بیشتر کارگران و حقوق بگیران در سطح جهانی برای دگرگونی نظام غیرانسانی سرمایه‌‌داری و جایگزینی آن با یک نظام انسان‌محور می باشد.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: