۱۵ خرداد ۱۳۸۹

آزادی علی نجاتی

طبق آخرین اخبار آقای علی نجاتی رییس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صبح امروز با قرار کفالت آزاد شد.

هیچ نظری موجود نیست: