۱۵ خرداد ۱۳۸۹

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت تبریک عید نوروز

آن یکی می زد سحوری بر دری
درگهی بود و رواق مهتری

نیمه شب می زد سحوری را به جد
گفت او را قائلی که ای مستبد

گرچه هست این دم بر تو نیمه شب
نزد من نزدیک شد صبح طرب

هر شکستی نزد من پیروز شد
جمله شبها پیش چشمم روز شد
مولوی
سال گذشته در حالی سپری شد که جنبش کارگری درایران دارای دست آوردهای بزرگی بود و چشم انداز این جنبش در سال آینده روشن تر به نظر می رسد. هر چند بحران عمیق سرمایه‌داری سبب بوجود آمدن موج عظیم بیکاری در سراسر جهان شد و بازتاب آن در ایران بیکاری خیل عظیم کارگران بود که در نتیجه‌ی آن گسترش فقر در جامعه ابعاد وسیع‌تری یافت. اما این مساله منجر به درک ضرورت بیشتر تشکل از جانب کارگران شد.

سرمایه‌داران با سود‌طلبی‌های خود باعث گسترش عمیق بحران در سراسر جامعه انسانی شده اند. بحران اضافه تولید، تخریب محیط زیست و بیکاری و گرسنگی عظیم انسانها به دلیل حرص و طمع سیری ناپذیر نظام سرمایه داری و سلطه جهانی است که از هر طرفندی برای به بند کشیدن انسان‌ها استفاده کرده و با گسترش جنگ طلبی جان میلیون ها انسان را گرفته و کشورهای زیادی را تخریب و انسانهای بیشماری را آواره کرده است. سودطلبی سرمایه داری باعث از میان رفتن جان انسان ها شده و بیشترین هزینه ی آن را کارگران ، زنان و کودکان می‌پردازند. اما جای خوشحالی است که کارگران و زحمتکشان هر چه بیشتر به ضرورت ایجاد تشکیلات و وحدت هر چه بیشتر واقف شده‌اند.
در سال گذشته جنبش مستقل کارگری ایران توانست پس از نزدیک به 5 دهه نماینده مستقلی به نهادهای بین المللی اعزام کرده و صدای خود را به گوش جهانیان برساند و در سایر زمینه ها به گسترش نهادهای مستقل کارگری بپردازد.
پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه در ایجاد سندیکای مستقل خود و به رسمیت شناخته شدن آن از جانب نهادهای بین المللی برگ زرین دیگری بر پیشرفت های جنبش کارگری بود.
پیروزی جنبش معملمان در قبولاندن خواسته های خود به رغم مرارت ها، دستگیری ها و اخراج ها و تبعید ها نیز نوید آینده ی بهتری را برای زحمتکشان می دهد.
اعتصاب چندین ماهه ی کارگران لاستیک البرز توانست از فروش وتخریب این کارخانه جلوگیری کند و سیاست های صد کارگاری خصوصی سازی و اختصاصی سازی را با شکست مواجه کند.
صدور حکم بازگشت به کار تعدادی از کارگران اخراجی سندیکای شرکت واحد نیز از دیگر دست آوردهای مبارزات پیگیر این سندیکا بود.
در کنار این پیروزی ها محافل ضد کارگری ساکت ننشسته و با دستگیری و پرونده سازی حبس های طولانی مدت و شلاق زدن کارگران تلاش کردند که جلوی پیشرفت جنبش کارگری را بگیرند.
ادامه زندانی شدن منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و دستگیری و زندانی شدن ابراهیم مددی نایب رییس این سندیکا، همراه با تعقیب سایر اعضای این سندکا  از فشارهای وارده به جنبش کارگری بود. دستگیری فعالان کارگری دیگر همانند محسن حکیمی ، بیژن امیری، افشین شمس قهفرخی و شلاق خوردن دو تن از زنان کارگربه نام سوسن رازانی وشیوا خیر آبادی به جرم شرکت در مراسم جشن اول ماه مه ودستگیری دسته جمعی هیات مدیره سندیکای هفت تپه وادامه بازداشت علی نجاتی رئیس هیات مدیره این سندیکا در راستای فشار بیشتر به کارگران بود.
هم چنین جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه با آوردن وسیع نیروهای امنیتی به صحنه در پارک چیتگر از دیگر رفتارهایی بود که برای جلوگیری از گسترش جنبش کارگری صورت گرفت.
محافل ضد کارگری به این هم بسنده نکرده و در وحشت از گسترش جنبش مستقل کارگری وایجاد وحدت وهمدلی بیشتر در میان کارگران وفعالین کارگری سعی کردند با اتهام زنی‌های بی‌سند و مدرک و تخریب چهره‌های فعال کارگری به اهداف خود برسند. اما هوشیاری فعالان کارگری در بی‌اعتنایی به این جو مسموم توطئه ی آنان راخنثی کرد.
اکنون به نظر می رسد باعمیق تر شدن بحران سرمایه داری در سال آینده با بیکار سازی ها واخراج‌های وسیع‌تر کارگران وتعطیلی مراکز تولیدی بیشتری مواجه باشیم.تجربه سال گذشته نشان داد که آگاهی کارگران درایجاد تشکل های مستقل و مبارزات متحدانه ی آنان می تواند از تعطیلی واخراج کارگران جلوگیری کند وتوطئه‌های سرمایه‌داران را برای حمله به سفره‌ی خالی کارگران تا حدودی خنثی کند. پیروزی کارگران ومعلمان و فعالان کارگری درموارد مختلف هر چند به مقیاسی کوچک اما این دستاورد بزرگ را داشت که ثابت کند اتحاد و همبستگی و تداوم مبارزه می تواند سرمایه داران را به عقب نشینی وادار کند .
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن تبریک سال جدید به همه‌ی کارگران ایران و جهان خواهان تداوم مبارزات برای به دست آوردن حقوق از دست رفته‌ی آنان و ایجاد جامعه‌ای عاری از استثمار و ستم طبقاتی برای تمام انسان‌ها است و در این زمینه تلاش خود را برای متشکل کردن هر چه بیشتر کارگران یدی و فکری، زحمتکشان و مردم تحت ستم، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی به کار خواهد برد تا رفع تبعیض و ستم طبقاتی به تلاش خود ادامه خواهد داد.
با امید رسیدن به جامعه ای که در آن انسان وانسانیت محور توسعه قرار گیرد و آز و طمع در آن جایی نداشته باشد سال نو را آغاز می کنیم.                                                           
کا نون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: