۲۳ خرداد ۱۳۸۹

ازادی علیرضا ثقفی

به اطلاع می رساند:
شنبه24 بهمن  بعد از ظهر علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر از زندان ازاد شد. حکم ایشان در دادگاه شعبه 28 دادگاه انقلاب، در دوران بازداشت 14 روزه به ایشان ابلاغ گردید. به دلیل شرکت درمراسم اول ماه مه در پارک لاله، حضور در  گورستان خاوران و عضویت در کانون نویسندگان به سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند. در همین حال آقای محسن ثقفی  نیز در رابطه با پرونده ی اول ماه ماه به 2 سال حبس محکوم شده است. این حکم مورد اعتراض ایشان قرار گرفته و تقاضای تجدیدنظر نموده اند.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن صدور این احکام غیر قانونی و غیر انسانی، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر را حق تمامی کارگران می داند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
25 بهمن 88

هیچ نظری موجود نیست: