۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد حضور علیرضا ثقفی در اجلاس جاری ILO

در پی دعوت و شرکت علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، روزنامه نگار، نویسنده و فعال کارگری، در اجلاس بین المللی سازمان کار، این اجلاس زیر فشار نمایندگان خانه کارگر وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران و سرمایه داری وابسته به آن ، از ارائه ی سخنرانی ایشان ممانعت به عمل آمده است. دراین میان چند تنی نیز از بی عملان داخل و خارج به جای حمایت از اصل دفاع از حقوق کارگری به مسایل حاشیه ای گرفتار و باز دچار گیج سری شده اند.

ما در این مقطع که جنبش مستقل کارگری ایران وارد عرصه ی عمل اجتماعی تازه تر و گسترده تری شده است، وظیفه ی خود می دانیم که از متن سخنرانی منتشر شده ی ایشان در آن اجلاس پشتیبانی کرده ، هرگونه برخورد غیردموکراتیک افراد و سازمان های داخلی و جهانی را محکوم کنیم.
علیرضا ثقفی نماینده ی گروهی از فعالان اجتماعی، کارگری و آزادیخواه ایران است. آن چه که درآنجا به عنوان نظر ایشان منتشر شده ، نظر بخش اعظم فعالان آگاه کارگری ایران می دانیم.
برای ما حضور ایشان برای رساندن صدای کارگران ، روشنفکران و فعالان اجتماعی رهایی خواه ایران اهمیتی وافر دارد.
خسته نباشند. در انتظار بازگشت ایشان به جمع آزادیخواهان و فعالان کارگری ایران هستیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر
22 خرداد 87

هیچ نظری موجود نیست: