۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره احکام شلاق کارگران

برطبق گزارشات دو نفر از زنان و سه نفر از مردان شرکت کننده در مراسم اول ماه مه به شلاق و زندان محکوم شده‌اند. محکومیت افراد به خاطر مشارکت در یک مراسم کارگری، که حق همه کارگران است، به زندان و شلاق با هیچ یک از معیارهای انسانی سازگار نیست. علاوه بر آن شاهد آن هستیم که فعالان اجتماعی نیز به زندان‌های طولانی و احکام غیر‌انسانی محکوم می‌شوند.

تعقیب و مجازات فعالان کارگری و اجتماعی که در ماه‌های اخیر با بسته شدن هرچه بیشتر فضای اجتماعی تشدید شده است می‌رود تا تمام روزنه‌هاي حیاتی جامعه را مسدود کند . وفعالان کارگری و اجتماعی که از حقوق اولیه انسان ها دفاع می‌کنند ، تحت فشار بیشتر قرار گیرند. صدور این احکام تنها بیانگر عجز و ناتوانی حاکمان در برابر خوسته‌های به حق مردم است. کانون مدافعان حقوق کارگر بر مبنای منشور خود، وظیفه خود می‌داند که از آزادی فعالیت‌های اجتماعی برای کارگران دفاع کرده وهرگونه احکام غیر انسانی را درجهت محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی محکوم می‌کند و خواهان لغو کلیه‌ احکام غیر انسانی برای فعالان کارگری واجتماعی است.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: