۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

منصور اسانلو با دستبند و پابند

منصور اسانلو رئیس هیات مدیره شرکت واحد که دوران محکومیت پنج ساله خود را به خاطر فعالیت های کارگری در زندان طی می کند دو روز پیش درحالی که او را همانند زندانیان خطرناک دست بند و پابند زده بودند برای ادامه معالجه به بیمارستان لبافی نژاد آوردند. منصور اسانلو درماه گذشته به دلایل نامعلوم به زندان گوهر دشت منتقل شد او در حالیکه از ناراحتی های قلب وریه رنج می برد در این زندان شرائط بسیار سختی را مي گذراند. بر طبق اطلاع بر خلاف توصيه پزشكان مبني بر بستري شدن اسانلو، مقامات زندان با اين امر مخالفت كرده و او را با حالت بسيار نامناسب به زندان بازگرداندند.

هیچ نظری موجود نیست: