۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

بازداشت علیرضا ثقفی

طبق خبری که صبح امروز ( چهارشنبه ۶/۶/۸۷) به خانواده ی آقای علیرضا ثقفی داده شد ایشان بازداشت و به زندان اوین انتقال یافته اند.

هیچ نظری موجود نیست: