۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

دستگیری معلمان را در آستانه سال تحصیلی محکوم می‌کنیم

بنا براخبار منتشر شده درآستانه سال تحصیلی معلمان فعالی که مبادرت به برگزاری جلسات انجمن های صنفی و مشورتی خود برای پی گیری خواسته های صنفی کرده بودند، بازداشت شدند. 

معلمان که در سالهای اخیر برای حقوق صنفی خود بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند همواره با سرکوب ازجانب نیروهای امنیتی مواجه شده اند واین بار نیروهای امنیتی برای پیشگیری از اعترض معلمان مبادرت به دستگیری آنان کرده اند.
معلمان که از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند همواره در شرایط معیشتی سختی به سر می‌برند. آنان نیروی کار خودرا درجهت آموزش کودکان و جوانان صرف می‌کنند تا نیروی کار آینده جامعه را بازسازی کنند، اما خود از داشتن یک زندگی شرافتمندانه محرومند. مبارزات معلمان در سالهای اخیر یادآور مبارزات با شکوه آنان در دهه های گذشته است که ازآن میان می‌توان به کشته شدن دکتر خانعلی درسال 1339 اشاره کرد.
ما ضمن حمایت از اعتراضات به حق معلمان درجهت دست یابی به یک زندگی شرافتمندانه، خواهان آزادی فعالیت های صنفی واجتماعی برای همگان هستیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: