۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

بیانیه ی "کانون مدافعان حقوق کارگر" در باره ی اعتراضات کارگران هفت تپه

با گذشت هشت ماه از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق معوقه ی خود و بازداشت نه تن از کارگران که پرونده شان تا کنون مفتوح است، این اعتراضات هم چنان ادامه دارد. با چهار دوره اعتراض گسترده که هر بار با وعده های کارفرما به بازگشت کار و وساطت نیروهای امنیتی به تعویق افتاد، خواسته های آنان هم چنان بی جواب مانده است.
بر طبق اخبار موثق آخرین تجمع مسالمت آمیز کارگران در مقابل فرمانداری شوش منجر به زد و خورد و ضرب و شتم کارگران شد.

در واپسین اعتراض که 10 روز ادامه داشته است، کارگران از کارخانه خارج شده و طی چهار روز اخیر مقابل فرمانداری شوش با خانواده هایشان تجمع کرده اند و شعارهایی در جهت تأمین خواسته هایشان سر دادند.
ساعت 9 صبح روز شنبه 28 اردیبهشت نیروی انتظامی و لباس شخصی ها با خشونت فراوان و پرتاب گاز اشک آور، تجمع مسالمت آمیز آنان را به خیابان های اطراف کشاندند که منجر به زخمی شدن تعدادی از کارگران و بسته شدن بسیاری از مغازه ها و ملحق شدن مغازه دارها به اعتراضات کارگری گردید. این اعتراضات در روز یکشنبه نیز ادامه داشت.
کانون مدافعان حقوق کارگر، ضمن محکوم کردن این حمله ی سرکوب گرانه و ضرب و شتم کارگران، خواهان برخورد قاطع و مجازات مسببان و جلوگیری از تکرار این گونه حملات غیر انسانی و تأمین خواسته های به حق کارگران است.
ما، خواهان اعتراض کلیه ی نهاد های داخلی و بین المللی کارگری در مقابل اعمال ضد کارگری از این دست هستیم.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: